• operacje plastyczne kraków
  • chirurgia plastyczna kraków
  • operacja plastyczna kraków

Filip Reś

chirurg

Specjalista II stopnia chirurgii ogólnej. Zakres działalności to: chirurgia ogólna, obecnie otwarta specjalizacja z zakresu chirurgii naczyniowej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Jest specjalistą II stopnia chirurgii ogólnej. Od 1997 roku pracował jako asystent i wykładowca w Collegium Medicum UJ. Następnie jako starszy asystent w specjalistycznym Szpitalu im. G. Narutowicza. W kolejnych latach pełnił funkcję Kierownika Ambulatorium Onkologicznego w III Klinice Chirurgicznej . Obecnie pracuje jako chirurg ogólny w szpitalu w Proszowicach oraz w pododdziale Chirurgii Naczyniowej przy Klinice Kardiochirurgii Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.