• operacje plastyczne kraków
  • chirurgia plastyczna kraków
  • operacja plastyczna kraków

Korekcja uszu

Odstające małżowiny uszne są przyczyną ogromnych kompleksów, szczególnie u dzieci i osób młodych. Istotą zabiegu jest nadanie prawidłowego kształtu części chrzęstnej małżowin.

O zabiegu

Korekcja odstających uszu polega na zmniejszeniu odstawania małżowiny od skóry głowy i ewentualne wymodelowanie niewykształconych elementów chrząstki. Zabieg można wykonywać już od 5 – 7 roku życia, gdyż w tym wieku wzrost małżowin usznych jest już prawie ukończony.

Znieczulenie
Preferowane jest znieczulenie miejscowe. Jest ono wystarczające aby zabieg był całkowicie bezbolesny. Przed zabiegiem pacjent otrzymuje tzw. premedykację - czyli leki uspokajające, które znacznie zmniejszają stres okołozabiegowy. U małych dzieci i na życzenie można przeprowadzić zabieg w pełnej narkozie.

Czas pozostawania w klinice
W przypadku zastosowania znieczulenia miejscowego nie ma konieczności pozostawania w klinice.

Przebieg zabiegu

Zabieg polega na zmniejszeniu kąta ustawienia małżowiny usznej w stosunku do czaszki oraz odtworzeniu jej prawidłowej budowy anatomicznej. Z cięcia za małżowiną wycina się nadmiar skóry, chrząstkę odpowiednio modeluje i mocuje we właściwym położeniu. Czasami konieczne jest wycięcie fragmentu chrząstki. Skórę zamyka się cienkimi szwami. Szwy zakładane są na tylnej powierzchni małżowiny usznej dlatego blizny są niewidoczne.

Zabieg trwa do godziny.

Wymagane badania do zabiegu:

  • badanie czasu krwawienia i krzepnięcia krwi (układ krzepnięcia)
  • morfologia
  • grupa krwi
  • inne badania, zlecone indywidualnie przez lekarza podczas konsultacji

Przebieg rekonwalescencji

Szwy i opatrunki pooperacyjne zdejmowane są po około 2 tygodniach po zabiegu. Przez kilka tygodni należy chronić uszy przed urazami. Przez sześć tygodni powinno się nosić opaskę na uszy. Zapobiega ona odkształceniu się świeżo zoperowanej małżowiny usznej.

Możliwe powikłania występują bardzo rzadko. Należą do nich:

  • krwiak w ranie
  • infekcja rany

Przy użyciu odpowiedniej techniki i rygorystycznym stosowaniu się pacjenta/ki do zaleceń chirurga, nie jest możliwy powrót kształtu małżowiny do stanu pierwotnego.